Categoriearchief: Verkiezingen 2014

Ander type raadsleden gevraagd!

Op het VNG congres in Zwolle stipte minister Plasterk van Binnenlandse Zaken, opnieuw aan dat hij een ander type raadslid verwacht. Populair gezegd komt het er op neer dat hij de verschuiving van de aandacht van de raad verwacht van de harde kant (ro en milieu en verkeer en vervoer) naar de zachte kant , de mens (de effecten van de decentralisaties). En daar moeten de raadsleden bij passen. Dus zo is zijn conclusie dat zijn ‘andere’ raadsleden. 3-3

Weer eens wat nieuws na het raadslid als debater, als volksvertegenwoordiger, als politicus, als bestuurder, als controleur als etc.. Het voelt  meer als  een gelegenheidsargument. Het leidt in ieder geval af van de werkelijke vraag wat is de toekomst van de gemeenteraad en welk raadslid werkt aan het gelegitimeerd functioneren van een raad. Het staat ook in contrast met wat  aan de andere kant  politieke partijen al niet proberen met het formuleren van een veelvoud aan criteria waaraan potentiële raadsleden moeten voldoen.

Lees verder

Politiek snapt weinig van recruitment

Er wordt veel gemopperd over de kwaliteit van raadsleden. Los van de vraag of dat terecht is, doet het veronderstellen dat politieke partijen/afdelingen extra alert zijn de selectie van kandidaten door toegesneden professionals te laten gebeuren. Niets is vaak minder waar. Selectiecommissies van politieke partijen kunnen wel meer aandacht gebruiken.

SamenwerkenMet de verkiezingen van de gemeenteraad in het vooruitzicht in maart 2014, zijn de voorbereidingen al weer volop merkbaar in gemeenteraden en bij de plaatselijke afdelingen van de politieke partijen. In de meeste gemeenteraden is al meer onrust te bespeuren. Lees verder

Hoe en wat voor het raadslid

 

Afbeelding1

Boekwerk van Jan Dirk Pruim

Klik hier om het handboek te bekijken.

 

 

 


 

Na het verschijnen van dit het boek in 2010 kwamen gelukkig de reacties:

VNG Magazine, nummer 7, 19 maart 2010
Elk hoofdstuk begint met een pakkende casus en eindigt met een paar overzichtelijke adviezen. Tussen de hoofdstukken staan prachtige tekeningen. Maar wie de rest overslaat doet zichzelf te kort. Pruim put uit een schat van ervaring, opgedaan als achtereenvolgend gemeentesecretaris en griffier. Bovendien heeft hij hart voor lokale democratie en een interessante visie op het raadswerk. Volgens hem staan we op een kruising: of we gaan de lokale democratie herontdekken of we gaan de richting op van een bestuurdersdemocratie. Zijn boek is een impliciet pleidooi om het lekenbestuur overeind te houden. Zijn vertrekpunt is dat de kiezer de beste vertegenwoordigers aanwijst. Het gaat bestuur en bureaucratie niet aan daarover te oordelen. Zijn rol is de volksvertegenwoordigers te voorzien van de juiste informatie, of ze nu kiezen voor de ‘hamer’ of de ‘schroevendraaier’. Hij waarschuwt voor de valkuilen, zoals de verstikkende informatiestroom van het college, de natuurlijke neiging voor burgers op te komen zonder eerst na te denken of ze wel gelijk hebben, proffesionaliteit nastreven terwijl je daarvoor niet bent gekozen, toegeven aan de ‘vergadermania’, alles zelf willen doen. Gekozen zijn betekent doorlopend zoeken naar evenwicht schrijft Pruim. Evenwicht tussen burger en bestuur; tussen de goede zaken lezen en niet alles lezen; tussen luisteren en spreken; tussen algemeen belang en belang van groepen en individue; tussen werk en raadswerk.

rePublic, 2e jaargang  9 april 2010, nummer 14, Linda van Tilburg
“Jan Dirk Pruim, griffier van de gemeente Almere, zit dertig jaar in het vak en adviseerde in die periode talloze raadsleden. De recente gemeenteraadsverkiezingen waren voor hem aanleiding om eindelijk eens te doen wat zijn omgeving hem al langer vroeg: hij schreef een handboek voor lokale volksvertegenwoordigers. Daarin is hij bepaald niet de eerste, maar wel een van de weinigen die het heeft gepresteerd om een praktisch en leesbaar exemplaar voor dagelijks gebruik te maken. In een kleine tweehonderd pagina’s behandelt Pruim alle aspecten van het raadswerk, vanaf de dag dat iemand gekozen is: wat je moet weten voor je begint (budgetcyclus, inwerkprogramma’s), wat je moet regelen (faciliteiten), waar je voor bent (contacten met bewoners, rekenkamer), de ‘instrumentenkoffer’ van de lokale politiek (moties, informatieplicht, burgerinitiatief), de spelers en de stand van de lokale democratie. Een hele hoop informatie, maar geen overkill. Je merkt als lezer dat Pruim een man uit de praktijk is: hij weet wat hij moet uitleggen en vooral ook wat hij kan weglaten, of waar hij kan volstaan met een verwijzing. Zo houdt hij het bij lijstjes van wetten en verordeningen die een raadslid globaal moet kennen. Over regelgeving die van belang is om het college tegenspel te kunnen geven wijdt hij wel uit. Zoals de specifieke uitkeringen, door colleges nogal eens aangegrepen om te vertellen dat maar een klein deel van de begroting door de raad beïnvloedbaar is: ‘Dit betekent geen vrijbrief voor het college, maar behoort tot de controletaken van de raad.’ Sterk punt van het boek is ook dat Pruim zich bij de selectie heeft laten leiden door vragen van raadsleden die in de loop der jaren bij hem aanklopten. Elk (tussen)hoofdstuk begint met een anekdote over een raadslid, waarna een beknopt en nuchter advies volgt. Zo vertelt hij dat de opdracht ‘kaderstellen’ door colleges vaak wordt misbruikt om raadsleden het bos in te sturen, terwijl het helemaal geen in de wet vastgelegde taak is: ‘Gewoon die opmerkingen negeren of de wethouder vragen waar dat staat.’ Het boek is mooi en overzichtelijk vormgegeven en leent zich goed om als naslagwerk te gebruiken. Kortom: een must voor elk raadslid. Ook voer voor ambtenaren. (LVT)”

VNG Magazine nr.7, 19 maart  2010
“Elk hoofdstuk begint met een pakkende casus en eindigt met een paar overzichtelijke adviezen. Tussen de hoofdstukken staan prachtige tekeningen. Maar wie de rest overslaat, doet zichzelf tekort.”

Marcel Boogers (UvT)
“Het boek is een welkome praktische handleiding voor raadsleden. Raadslidmaatschap is vakmanschap, en over hoe dat vak kan worden geleerd geeft ‘Hoe en wat voor het raadslid’ nuttige tips en wijze lessen.”

Bol.com
“Inspirerend: visie en praktijk bij elkaar gebracht Er zijn niet veel boeken die zich speciaal richten op het werk van raadsleden. Daarom is het een goede zaak dat een ervaren griffier al zijn ervaring en waarnemingen vastlegt en beschikbaar maakt voor alle raadsleden. Dit boek geeft een uitstekend overzicht van alle onderwerpen waar raadsleden mee te maken krijgen. Het bevat veel praktijkvoorbeelden en maakt structuren in het raadswerk zichtbaar. De nodige nuanceringen en verschillende invalshoeken maken het boek evenwichtig, maar er spreekt ook een duidelijke visie en toekomstverwachting uit. Kortom, een must voor (beginnende) raadsleden en degenen die hen ondersteunen.”

NBD|Biblion
“Pruim, jarenlang werkzaam als gemeentesecretaris en griffier, schreef een handboek voor gemeenteraadsleden waarin alle facetten van het raadslidmaatschap aan de orde komen, zoals: Wat wil je bereiken? Wat voor raadslid wil je zijn? Hoe communiceer je met de pers en met de burgers? Hoe goed moet je geïnformeerd zijn? En waar haal je je informatie vandaan? Ieder hoofdstuk begint met een aansprekend praktijkvoorbeeld, vervolgens hapklare informatie in losse paragrafen en tenslotte een samenvatting in de vorm van praktische adviezen. Tussendoor veel puntsgewijze adviezen in gekleurde tekstkaders. De toon is helder en concreet. Om het boek te verluchtingen staat het vol met grappige, aquarelachtige cartoons. Een must voor alle beginnende raadsleden een gedegen naslagwerk voor zittende gemeenteraadsleden. Verzorgde, gevonden uitgave met leeslint in vierkant formaat.”

 

Het gemeentelijk enquêterecht

In 2002 is de mogelijkheid geopend voor gemeenteradenhet enquêterecht te benutten. In Almere is één van de eerste gemeentelijke enquêtes uitgevoerd. Het betrof het onderwerp ‘Omniworld’. Een ambitieus sportproject dat letterlijk en figuurlijk niet van de grond kwam en waar veel geld in geïnvesteerd is.5-1B

Wanneer je de eerste bent met een gemeentelijke enquête heb je extra ruimte om de mores die aan het enquêterecht zit te verkennen. Andere gemeenten volgden heel snel.

Lees verder

Raadslid gezocht: Softie of killer?

De gemeenteraadsverkiezingen verschijnen al weer aan de horizon. Plotseling zie je partijen weer allerlei nieuwe mensen mee nemen naar de gemeenteraad. Welke eisen stel je aan een raadslid? Een competentie lijkt daarbij structureel onderschat te worden, namelijk samenwerken.

GemeentehuisHet aardige van komende verkiezingen is de dynamiek daar om heen. In raden zie je dat sommige raadsleden op eens ander gedrag gaan vertonen. Gericht op exposure. Voor de insiders is dat maar al te goed merkbaar. Hij of zij gaat op voor een volgende periode, wordt dan meestal gefluisterd. Maar ook zie je fracties op eens weer nieuwe mensen meenemen. Potentiële kandidaten die of verleid moeten worden voor het raadswerk, of juist er van moeten schrikken. Zo wordt het jaar voor de verkiezingen altijd weer bijzonder. Lees verder