Categoriearchief: Essays

Leerzame ervaringen

In het eerste essay, het lege midden, kondigde ik aan een aantal ervaringen te delen die ik de afgelopen tijd heb opgedaan. Raad 2020 is in alle denkbare opzichten een leerzaam traject. Niet in de laatste plaats voor mijzelf. Iedereen weet het: veranderen gaat ten koste van het bestaande. Dat mag een open deur zijn. Maar toch, in al die reorganisaties en verandertrajecten die ik de afgelopen 40 jaar heb geïnitieerd, begeleid en doorgemaakt blijft de onbuigzaamheid van het bestaande mij verrassen.

Lees hier het volledige essay: Griffie-Essay- 3 – Leerzame ervaringen (1)

Raadslid zijn is een vak beheersen.

Maatschappelijke ontwikkelingen zijn turbulent en complex. Van raadsleden vraagt het daarom
extra veel om ‘bij te blijven’. Dat geeft spanning. Is het beeld immers niet dat een raadslid alles
hoort te weten en te kennen? Ook kost ‘bijblijven’ tijd, die toch al zo schaars is voor een raadslid.
Dat maakt dat andere en hoogwaardige ondersteuning nodig is om in 2020 raadslid te kunnen zijn.
Er moet dan ook aan heel andere vormen van ontwikkeling en vorming worden gedacht dan we nu voor raadsleden inzetten. In dit essay zetten we daarvoor lijnen uit, na eerst te hebben
geanalyseerd wat er nu ‘eigenlijk’ aan de hand is met het vak van raadslid.

 

Lees hier het volledige essay:Griffie-Essay-Raadslid zijn is een vak beheersen

Het lege midden

VOORAF – De komende maanden zal ik een aantal essays publiceren over de raad. Preciezer: over de rol en het functioneren van een betekenisvolle gemeenteraad in een vitale lokale democratie. Beschouwingen met een persoonlijke visie op het thema. Het zijn probeersels, naar de oorspronkelijke betekenis van het woord essay. In mijn boek ‘Hoe en wat voor het raadslid’ schreef ik in 2010: ‘de toekomst van de gemeenteraad is een ontdekkingstocht, durf eens avonturier te zijn’. Meer dan ooit ervaar ik de laatste tijd de noodzaak om andere wegen in te slaan. En ik ben niet de enige. Een hausse aan rapporten overspoelt het openbaar bestuur. Het ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties investeert veel tijd en energie in onder meer het opstellen van een ‘democratieagenda’ en experimenten en kennisdeling (onder meer via Democratic Challenge).

Lees hier het volledige essay: Griffie-Essay- Het lege midden (2)