Spruitjeslucht of list en bedrog?


Minister  Plasterk wil drie provincies bij elkaar voegen. Noord-Holland, Utrecht en Flevoland . Dus gaat het gemeentebestuur van Dronten een peiling in zetten om aan te tonen dat de inwoners bij de provincie Overijssel willen horen, wanneer de indeling door gaat.samen049

Iedereen weet dat herindelingen niet populair zijn in Nederland.  Hoewel de trend al jaren gaande is. Wanneer het provincies betreft blijken die besturen hetzelfde gedrag te vertonen als gemeenten bij herindelingen. En dan gaan gemeenten in de provincie zich ook roeren. Zo ook in de gemeente Dronten, naar welke provincie moeten wij toe als de minister zijn zin krijgt, is de vraag die daar wordt opgeworpen.

En dan gebeuren er ouderwetse dingen.

Het eerste is dat gemeentebestuurders net doet of er iets te kiezen is.

Een tweede punt is dat bestuurders appelleren op het sentiment van de inwoners. Sentiment dat zij anders verfoeien. Het gaat ongeveer zo. Stel u heeft de keuze tussen iets dat bestaat en iets dat nog gevormd moet worden. De meerderheid kiest altijd voor het bestaande. Zo ook bij ons. Er is Overijssel, een mooie provincie met een provinciehuis in het prachtige Zwolle, met een vriendelijke Commissaris van de Koning. En er is een superprovincie zonder naam , zonder provinciestad, zonder commissaris, zonder duidelijke taken, zonder etc.  Gis eens waarvoor gekozen wordt. Tot zover geen enkel rationeel argument.

Het derde punt is het goochelen met cijfers. Iedereen weet dat cijfers gewillig zijn. Laat ik ook eens ‘een duit in het zakje doen’. Op de website van de gemeente Dronten wordt in een tekening de oriëntatie van inwoners weergegeven. Van de bewoners is 14% op Gelderland, 26% Overijssel, 6% Noord-Holland en Utrecht, 23% overig Flevoland, 30% op Dronten georiënteerd. Het boeiende is dat in die opsomming er één is die afwijkt. De gemeente grenst helemaal niet aan Noord-Holland of Utrecht in tegenstelling tot de andere voorbeelden. Er had net zo goed de oriëntatie op Friesland kunnen zijn genoemd en gemeten. ( dat had best een verrassend percentage kunnen opleveren). Maar je kunt ook met evenveel gemak het percentage van overig Flevoland en NH en Utrecht bij elkaar plaatsen, want dat is het gedachte gebied  die ‘superprovincie’ en dan is het percentage van 29 opeens op Dronten zelf na de hoogste. Snapt u het nog?

Gemeentebestuurders spelen op die manier met het beïnvloeden van sentiment. En spelen met sentiment is spelen met vuur.

Over sentiment gesproken is het niet bijzonder dat de polder gemeenten die prat gaan op de pioniersgeest, zo klassiek zich laten leiden. Het aardige van pioniers is dat ze wel in zijn voor een nieuwe stap. Maar het bijzondere van pioniers is ook dat wanneer zij gesetteld zijn zij de volgende generaties eigenlijk geen pioniersgedrag meer gunnen.  Impliciet maakt een gemeentebestuur daar gebruik van. Daadkracht verpakt in spruitjeslucht. Het is volop oogsttijd in de polder  dus is die spruitjeslucht misschien ook weer niet zo vreemd.

De groene kant van de Randstad is wel iets spannender dan het westen van het oosten lijkt me. Het eerste is iets voor echte pioniers denk ik.

Maar ach houdt het de inwoners echt bezig. Ik denk van niet. Gelukkig heet de commissaris van Koning van Overijssel ons al hartelijk welkom.

Nu maar wachten tot de provincies Overijssel en Gelderland aan de beurt zijn voor een herindeling.  Dan kunnen we weer een enquête houden waar we bij willen horen de Randstadprovincie of…….

 

Geef een antwoord

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd.