Categoriearchief: Raadsgriffie

De griffie van morgen: Ruimtemakers gezocht.

De griffie van vandaag is niet de griffie die we morgen nodig hebben. Griffiers hebben de afgelopen 18 jaar veel bereikt. Alle lof daarvoor. Maar de griffie levert nog lang niet wat zij zou kunnen en moeten leveren. We investeren in knellende functieprofielen. Die tijd kunnen we beter steken in een gesprek over wat de griffie allemaal zou kunnen doen en betekenen voor het lokaal openbaar bestuur, de gemeentepolitiek en de lokale democratie. Dus niet opschrijven wat we doen, maar op zoek naar de grenzen van ons werkveld. Ik hoop dat dit essay de aftrap is voor een brede discussie over wat er van
griffie(r)s kan en mag worden verwacht én gevraagd.

lees hier het volledige essay: http://pruimpraat.nl/wp-content/uploads/Griffie-Essay-6-Griffie-van-morgen.pdf  lees verder

Het was weer knallen met oud en nieuw.

De jongeren in het dorp Veen haalden breed het nieuws rond de jaarwisseling. Eerst de ALMERE9autobranden, dan de reactie op de hulpverleners. Gevolgd door reactie van politie etc. Uiteindelijk een advocaat die de werkwijze van de politie als de schepnet methode typeerde en hekelde. En als voorlopig slot een schadeclaim van naar verluidt onschuldigen, richting politie, c.q. de overheid. Lees verder

Bijna 15 november!

Alle gemeenteraden in Nederland zijn volop bezig met de gemeentebegroting. Elk jaar heet dat weer het politiek/bestuurlijke hoogtepunt. Griffiers hebben hier nog wel wat te doen!7-2

Het is weer druk bij gemeenten. De vaststelling van de gemeentebegroting is aan de orde. Een proces dat altijd met spanning en stress is omgeven. Dat begint al in de gemeentelijke organisatie, gevolgd door speciale begrotingsmomenten in het college. Soms zelfs begrotingsretraites. Kijk je naar de begrotingsprocedures van de gemeenteraden, dan wordt de plaatselijke bestuurscultuur echt zichtbaar. Maar het roept ook al te vaak de vraag op ‘Het politieke hoogtepunt van het jaar, verdient dat niet beter’?

Lees verder

Burgemeesters en secretarissen duaal gefaald

Een griffier verzucht in een gesprek dat zij niet lang op vakantie kan, want dat ze niet weet wat de gemeentesecretaris bij haar afwezigheid afbreekt van haar werk. Een andere griffier meldt dat hij dit congres uit eigen zak betaalt want de raad heeft geen budget en toen hij in het kader van professionalisering zich meldde bij de gemeentesecretaris, kaatste die licht lachend terug, dat moet je de raad maar vragen. Zulke voorbeelden maken duidelijk dat de griffier niet echt in positie is en op waarde wordt geschat..7-1

Door de functionaris griffier niet op waarde te schatten kennen secretarissen en burgemeesters eigenlijk geen waarde toe aan de lokale democratie.

Natuurlijk deze twee voorvallen laten je glimlachen. ‘Domme griffier’ zal in veel gevallen de eerste reactie zijn. Laat dat in een aantal gevallen zo zijn. Maar plaats dit eens in een tijdsperspectief van 10 jaar dualisering dan  roept het toch ook het beeld op dat het in die gemeenten niets is geworden tussen burgemeester, secretaris en griffier.

Lees verder