Over Jan Dirk Pruim

Jan Dirk Pruim, griffier (4)Werken bij een gemeente is voor mij al jaren fascinerend. Zeker in een periode met alle kenmerken van transitie. En in een uitdagende gemeente, met gemeenteraden die willen zoeken naar meer eigentijdse vormen van politiek bedrijven. Gemeenteraden die ruimte bieden voor een ontdekkingstocht naar hernieuwde betekenis voor de gekozen burgers. Een tijd die volgens mij de nieuwe kenmerken al in zich heeft, maar waarbij het de kunst is die kenmerken te zien. Een periode, waarbij het erom gaat de goede dingen die waarde hebben te behouden en waarbij het er om gaat slim mee te bewegen op nieuwe ontwikkelingen die de samenleving verbeteren.
Het werken bij gemeenten kenmerkt zich voor mij doordat ´denken en doen´ dicht bij elkaar staan.
Het werken bij gemeenten maakt tastbaar dat je als (gekozen) burger invloed kunt uitoefenen. Die verhouding tussen burgers en die hen vertegenwoordigen enerzijds en degenen die hen besturen en de bureaucratie anderzijds heeft mij altijd geboeid.

Ten diepste ligt daar ook de reden van mijn inmiddels veertig jarige ambtelijke loopbaan. Een welhaast klassieke loopbaan.
Mijn jeugd heb ik doorgebracht in Groningen, Terneuzen en Zutphen. Met werken ben ik in de gemeente Bathmen gestart. Vervolgens in de gemeenten Hasselt, Zwartsluis, Nederhorst den Berg en de Provincie Overijssel. Dan verder in de functie van gemeentesecretaris in Laren, Dronten en Kampen. En sinds 2002 griffier in Almere.

Mijn persoonlijke drive is dat ik van mening ben dat ons lokale politieke systeem juist kan bijdragen aan de kwaliteit van de (lokale) samenleving. Hoe rommelig lokale democratie soms ook voelt. Misschien juist wel moet zijn. Maar daarin mogen werken vraagt van alle deelnemers veel inzet, zorgvuldigheid en respect.

Het werken met al die (gekozen) inwoners van gemeenten levert mij hele mooie momenten en ervaringen op. De activiteiten die ik in de vrijwilligerssfeer daarnaast (heb) verricht versterken die ervaringen alleen maar.

Mijn beeld is dat ‘dialoog en discussie’ over maatschappelijke vraagstukken nodig is om in een tijd van transitie stappen te kunnen zetten. Net zo zeer dat het belangrijk is een plaats te hebben voor  tegenwicht en tegenspraak. De primaire gespreksplaats zou de gemeenteraad moeten zijn.

Maar in mijn situatie leent zich deze website/blog er voor daarover te spiegelen. Deze website biedt mij de kans vanuit mijn observaties, persoonlijke mijmeringen te schrijven over de samenleving, de  lokale politiek . Waarbij ik niet zal nalaten op z’n tijd tips te geven op basis van ervaringen.   De teksten op deze site zijn  op persoonlijke titel geschreven.

Ik hoop dat de blogs en het materiaal op deze website een hulp zijn voor raadsleden en allen die lokale politiek na aan het hart ligt. Net zo zeer dat ik hoop dat ze  aanzetten  tot discussie.  Het blijft ook een ontdekkingstocht voor mij.  Waarbij best wel eens iets niet goed gaat. Tips en suggesties zijn dan ook van harte welkom.

Tenslotte wil ik graag vermelden dat ik zeer verguld ben dat ik bij de eerste blogs de illustraties van Felix Guérain heb mogen benutten.