Categoriearchief: lokale politiek

De belangrijkste lokale kwestie.

Wat is de belangrijkste lokale kwestie voor uw partij? Een steeds meer gehoorde vraag aan partijen, met het oog op de gemeenteraadsverkiezingen in 2014.6-3 A

Bij lijsttrekkersdebatten en stellingen avonden voor bijvoorbeeld ‘Kieskompas’ of de stem van……, wordt steeds weer duidelijk dat het een moeilijke vraag is. Bijzonder toch! Lees verder

Gemeenteraad, de baas van lege hulzen

Vrijdag 29 november kopte het NRC, ‘raadsleden kunnen bestuursmoloch niet de baas’. In dat artikel wordt geschetst hoe de raadsleden tandeloos worden door regionalisering.ALMERE17

Het regent sombere berichten over de gemeenteraad. Er wordt doorlopend een beeld geschetst waarbij de raad eigenlijk slechts lege (beleids)hulzen over heeft. En dat aan de vooravond van gemeenteraadsverkiezingen.  Hoe moet je daar als (potentieel) raadslid op reageren?

Lees verder

De gemeentebegroting als ritueel.

Het zit er weer op. De 400 gemeentelijke begrotingen zijn weer vastgesteld. Maar de vraag dringt zich op, is de begrotingsbespreking functioneel of is het een ritueel?ill3

De begrotingsprocedure kost de gemeenteraad veel (vergader)tijd. En het levert de raad bijna niets op. Vaak minder dan een tiende procent van de gemeentebegroting wordt gerealloceerd. Of het college doet het werk uitstekend of de invloed van de raad op een begroting neemt steeds verder af. Dat laatste is eerder aan de orde en dat proces gaat door want met de decentralisaties wordt de invloed nog kleiner. Waar ik kom hoor ik achter de sociaal wenselijke verhalen van het belang van de begroting een verzuchting of dit niet anders kan.  Langzaam maar zeker dreigt de begrotingsbespreking in veel gemeenten een kostbaar ritueel te worden. Dat kan ook anders.

Lees verder

Gemeenteraadsverkiezingen gekaapt!

“Herindelingsverkiezingen : testcase voor landelijke politiek”, zo kopt de NOS op haar site. Verder op die site “landelijke kopstukken op campagne” en die kopstukken quoten  “landelijke politiek lokaal belangrijk” of “Leeuwarden graadmeter” of “wij spelen altijd een rol lokaal”.         ALMERE18        

In onder meer Friesland vinden een aantal gemeentelijke herindelingen plaats. Met tot gevolg dat er gemeenteraadsverkiezingen worden gehouden 13 november 2013.  Dan zie je in deze weken de landelijke politici bijna over elkaar struikelen om campagne te voeren binnen die gemeenten.  Op de bagagedrager van Samson,  Rutte of Pechtold etc. in de gemeenteraad terecht komen, zo wordt het devies. Jammer voor de enkele plaatselijke partij. Die moeten andere bagagedragers vinden. Eigenlijk moet dit niet zo gaan hoor ik regelmatig. Er wordt dan vaak lacherig gedaan of schouderophalend op gereageerd.  Het doet de lokale politiek de lokale samenleving in ieder geval geen recht. Lees verder

Wow, ik word raadslid!

De legitimering van de gemeenteraad lijkt steeds meer onder druk te komen staan. Een bedreiging of juist een kans voor nieuwe raadsleden?

Wat is het toch met de gemeenteraad?  Zijn er bezuinigi5-3(2)ngen dan wordt aan hen verteld dat slechts zo’n 20% van de gemeentebegroting beïnvloedbaar is. De overige 80% gaat de raad niet echt over.  En dan is het coalitieakkoord zo dichtgetimmerd dat er verder ook al bijna geen bewegingsruimte meer is voor de gemeenteraad. Is er een heel belangrijke operatie bezig over de decentralisaties van taken waaronder die van de Jeugdzorg, dan worden de verwachtingen over de rol van de raad eerst hoog gespannen maar blijkt nu al dat die operatie eerder de invloed van de raad uitholt. Dan laat de politicoloog Andre Krouwel in ‘Almere Vandaag’ optekenen ‘dat de raad saai is en weinig politiek bedrijft’. Vervolgens komt in dezelfde periode het bericht bij mij binnen dat binnenkort een boek van Jasper Loots verschijnt onder de titel ‘de gemeenteraad heeft geen Toekomst’.  En dan meldt Marcel Boogers in het blad Binnenlands Bestuur dat zijn verwachting is dat gemeenteraden marginaler worden.

Lees verder

Laat gemeenteraad weer voor de gemeente zijn!

Welke plaats kan een gemeenteraad innemen in een gemeente. Nu is er sprake van een steeds meer bescheiden rol. Kan dat niet veranderen?3-5

Kijk je naar een gemeenteraad dan  is de positie van de lokale politiek erg bescheiden geworden. Sinds de lokale dualisering zijn kreten als ‘de raad is de baas’en ‘de gemeenteraad is het hoogste bestuursorgaan’ met regelmaat te horen. In de praktijk roepen die kreten eerder twijfel op. Kijk je naar het functioneren van een gemeenteraad dan zie je dat het sterk gericht is op het instituut gemeente. Het college van burgemeesters en wethouders staat centraal. Wat zich buiten het gemeentehuis, buiten het directe invloedsveld van de gemeenteraad afspeelt krijgt steeds minder aandacht.  De gemeenteraad laat zich als het ware in de richting van het bestuurlijke domein van het college zuigen.  Tijd voor verandering?

Lees verder

Spookpolitici, een spookbeeld.

In de zomervakantieperiode verschijnen opeens weer berichten over het ‘aanpakken’ van spookpolitici. Voorstellen om gekozenen die niet verschijnen tijdens commissie- en raadsvergaderingen financieel te korten zijn in de maak. Dat moet bij wet worden geregeld.5-3

De spookraadsleden moeten worden aangepakt door wetgeving aldus berichten uit De Kamer. Dat wordt wetgeving tegen spookbeelden.

Waar hebben we het eigenlijk over? Wat is een spookraadslid? Van Dale  geeft (nog ) geen antwoord op die vraag. Wat het niet is, is eenvoudiger te definiëren. Het  is niet een raadslid dat zijn werk niet doet. Het is ook niet een raadslid dat spijbelt. Wat is een spookraadslid dan wel?

Lees verder

Burgemeesters en secretarissen duaal gefaald

Een griffier verzucht in een gesprek dat zij niet lang op vakantie kan, want dat ze niet weet wat de gemeentesecretaris bij haar afwezigheid afbreekt van haar werk. Een andere griffier meldt dat hij dit congres uit eigen zak betaalt want de raad heeft geen budget en toen hij in het kader van professionalisering zich meldde bij de gemeentesecretaris, kaatste die licht lachend terug, dat moet je de raad maar vragen. Zulke voorbeelden maken duidelijk dat de griffier niet echt in positie is en op waarde wordt geschat..7-1

Door de functionaris griffier niet op waarde te schatten kennen secretarissen en burgemeesters eigenlijk geen waarde toe aan de lokale democratie.

Natuurlijk deze twee voorvallen laten je glimlachen. ‘Domme griffier’ zal in veel gevallen de eerste reactie zijn. Laat dat in een aantal gevallen zo zijn. Maar plaats dit eens in een tijdsperspectief van 10 jaar dualisering dan  roept het toch ook het beeld op dat het in die gemeenten niets is geworden tussen burgemeester, secretaris en griffier.

Lees verder

Declareren is een kunst.

Een burgemeester die het teveel gedeclareerde terug betaalt. Een wethouder die opstapt, naar aanleiding van declaraties. Een burgemeester die is ontslagen vanwege declaraties. Een beeld van de  steeds weer terug kerende misstappen. Waarom overkomt dat bestuurders?4-4

Het zoveelste declaratie-incident, ook deze zomer weer. Wat maakt dat het steeds weer uit de hand loopt. Wat is er zo moeilijk aan goed declareren? Dat wordt bepaald door de volgende punten.

Lees verder

4-Society

Pleidooi-raadsgriffiersIn de raadsperiode 2002 -2006  ontmoeten de gemeenteraden van Amersfoort, Almere, Dordrecht en Groningen elkaar jaarlijks. Ieder jaar stelden de vier raden in één van de gemeenten een thema aan de orde rond het drieluik, volksvertegenwoordiger, controleur, kadersteller. In de beginjaren van de dualisering werden dat de drie hoofdrollen voor gemeenteraden genoemd. Die bijeenkomsten hadden ten doel  van elkaar te leren en ervaringen uit te wisselen rondom het duale raadswerk. Het project 4-Duaal was het gevolg.

Lees verder