Auteursarchief: Désiree van der Wal

Raadslid zijn is een vak beheersen.

Maatschappelijke ontwikkelingen zijn turbulent en complex. Van raadsleden vraagt het daarom
extra veel om ‘bij te blijven’. Dat geeft spanning. Is het beeld immers niet dat een raadslid alles
hoort te weten en te kennen? Ook kost ‘bijblijven’ tijd, die toch al zo schaars is voor een raadslid.
Dat maakt dat andere en hoogwaardige ondersteuning nodig is om in 2020 raadslid te kunnen zijn.
Er moet dan ook aan heel andere vormen van ontwikkeling en vorming worden gedacht dan we nu voor raadsleden inzetten. In dit essay zetten we daarvoor lijnen uit, na eerst te hebben
geanalyseerd wat er nu ‘eigenlijk’ aan de hand is met het vak van raadslid.

 

Lees hier het volledige essay:Griffie-Essay-Raadslid zijn is een vak beheersen

Het lege midden

VOORAF – De komende maanden zal ik een aantal essays publiceren over de raad. Preciezer: over de rol en het functioneren van een betekenisvolle gemeenteraad in een vitale lokale democratie. Beschouwingen met een persoonlijke visie op het thema. Het zijn probeersels, naar de oorspronkelijke betekenis van het woord essay. In mijn boek ‘Hoe en wat voor het raadslid’ schreef ik in 2010: ‘de toekomst van de gemeenteraad is een ontdekkingstocht, durf eens avonturier te zijn’. Meer dan ooit ervaar ik de laatste tijd de noodzaak om andere wegen in te slaan. En ik ben niet de enige. Een hausse aan rapporten overspoelt het openbaar bestuur. Het ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties investeert veel tijd en energie in onder meer het opstellen van een ‘democratieagenda’ en experimenten en kennisdeling (onder meer via Democratic Challenge).

Lees hier het volledige essay: Griffie-Essay- Het lege midden (2)

 

De nacht die geen nacht wilde worden.

Het debat over het woonakkoord heeft de media en geïnteresseerden bezig gehouden de afgelopen weken. Was het een debat, of een door de media in gang gezette hype. Met het gegeven van de broze basis voor het kabinet, is de ontdekking dat één senator het verschil kan maken altijd publicitair gewild punt.ALMERE16

Zo starten we enige weken met het bericht in de media dat het wel eens de nacht van Duivesteijn kon worden bij de discussie over het woonakkoord. Daarmee refererend aan eerdere politieke nachten. Bekende politieke nachten zijn de nacht van Schmelzer in 1966 en de nacht van Wiegel in 1999 en de nacht van Van Thijn in 2005.

Lees verder

Hoe word ik een aansprekend raadslid?

Een collega griffier legde mij het volgende voor ‘Welke drie tips wil je meegeven aan toekomstige raadsleden op de vraag hoe kan ik mijn rol als raadslid op een vernieuwende en aansprekende manier invullen’?7-8

Het is een vraag die zich niet eenvoudig laat beantwoorden maar waar je wel goed over kunt mijmeren en discussiëren. Waarom is zo’n vraag niet eenduidige te beantwoorden? Omdat ‘het raadslid’ niet bestaat.

Lees verder

Samenwerken als succesfactor.

De gemeenteraadsverkiezingen komen er weer aan. Plotseling zie je partijen weer allerlei nieuwe mensen mee nemen naar de gemeenteraad. Welke eisen stel je aan een raadslid? Eén competentie lijkt daarbij structureel onderschat te worden, namelijk samenwerken.ill11

De gemeenteraadsverkiezingen komen er weer aan. In gemeenteraden kun je dat al ruim van te voren merken omdat  sommige raadsleden op eens ander gedrag gaan vertonen.  Hij of zij gaat op voor een volgende periode, wordt dan meestal gefluisterd.  Ook zie je fracties op eens weer nieuwe mensen meenemen. Potentiële kandidaten die of verleid moeten worden voor het raadswerk, of juist er van moeten schrikken.  Want je moet als potentieel raadslid aan veel eisen voldoen. Je moet slim zijn, op samenleving betrokken, goed kunnen spreken, kunnen debatteren, veel willen lezen.  Dan zijn er ook nog  allerlei andere criteria. Zoals verhouding mannen en vrouwen, verhouding allochtonen en autochtonen, bloedgroepen binnen partijen, of verdeling tussen dorpen. Partijen als de PvdA en het CDA zijn daar vaak heel goed in. Maar een paar belangrijke punten worden in die selectiedrukte vaak ondergeschikt gemaakt. En dat wreekt zich nog al eens. Die punten zijn in mijn ogen

Lees verder

Spookpolitici, een spookbeeld.

In de zomervakantieperiode verschijnen opeens weer berichten over het ‘aanpakken’ van spookpolitici. Voorstellen om gekozenen die niet verschijnen tijdens commissie- en raadsvergaderingen financieel te korten zijn in de maak. Dat moet bij wet worden geregeld.5-3

De spookraadsleden moeten worden aangepakt door wetgeving aldus berichten uit De Kamer. Dat wordt wetgeving tegen spookbeelden.

Waar hebben we het eigenlijk over? Wat is een spookraadslid? Van Dale  geeft (nog ) geen antwoord op die vraag. Wat het niet is, is eenvoudiger te definiëren. Het  is niet een raadslid dat zijn werk niet doet. Het is ook niet een raadslid dat spijbelt. Wat is een spookraadslid dan wel?

Lees verder

Ander type raadsleden gevraagd!

Op het VNG congres in Zwolle stipte minister Plasterk van Binnenlandse Zaken, opnieuw aan dat hij een ander type raadslid verwacht. Populair gezegd komt het er op neer dat hij de verschuiving van de aandacht van de raad verwacht van de harde kant (ro en milieu en verkeer en vervoer) naar de zachte kant , de mens (de effecten van de decentralisaties). En daar moeten de raadsleden bij passen. Dus zo is zijn conclusie dat zijn ‘andere’ raadsleden. 3-3

Weer eens wat nieuws na het raadslid als debater, als volksvertegenwoordiger, als politicus, als bestuurder, als controleur als etc.. Het voelt  meer als  een gelegenheidsargument. Het leidt in ieder geval af van de werkelijke vraag wat is de toekomst van de gemeenteraad en welk raadslid werkt aan het gelegitimeerd functioneren van een raad. Het staat ook in contrast met wat  aan de andere kant  politieke partijen al niet proberen met het formuleren van een veelvoud aan criteria waaraan potentiële raadsleden moeten voldoen.

Lees verder

Burgemeesters en secretarissen duaal gefaald

Een griffier verzucht in een gesprek dat zij niet lang op vakantie kan, want dat ze niet weet wat de gemeentesecretaris bij haar afwezigheid afbreekt van haar werk. Een andere griffier meldt dat hij dit congres uit eigen zak betaalt want de raad heeft geen budget en toen hij in het kader van professionalisering zich meldde bij de gemeentesecretaris, kaatste die licht lachend terug, dat moet je de raad maar vragen. Zulke voorbeelden maken duidelijk dat de griffier niet echt in positie is en op waarde wordt geschat..7-1

Door de functionaris griffier niet op waarde te schatten kennen secretarissen en burgemeesters eigenlijk geen waarde toe aan de lokale democratie.

Natuurlijk deze twee voorvallen laten je glimlachen. ‘Domme griffier’ zal in veel gevallen de eerste reactie zijn. Laat dat in een aantal gevallen zo zijn. Maar plaats dit eens in een tijdsperspectief van 10 jaar dualisering dan  roept het toch ook het beeld op dat het in die gemeenten niets is geworden tussen burgemeester, secretaris en griffier.

Lees verder

Declareren is een kunst.

Een burgemeester die het teveel gedeclareerde terug betaalt. Een wethouder die opstapt, naar aanleiding van declaraties. Een burgemeester die is ontslagen vanwege declaraties. Een beeld van de  steeds weer terug kerende misstappen. Waarom overkomt dat bestuurders?4-4

Het zoveelste declaratie-incident, ook deze zomer weer. Wat maakt dat het steeds weer uit de hand loopt. Wat is er zo moeilijk aan goed declareren? Dat wordt bepaald door de volgende punten.

Lees verder